Portal Info
Travel

بررسی اعتبار پایان نامه ها  توسط تحصیلات تکمیلی

دکتر سید احسان رضوی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، عنوان نمود : در راستای ارتقای کیفی پاین نامه های کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی ، به کمک نرم افزار تهیه شده ، کلیه پایان نامه ها بررسی شده و میزان شباهت پایان نامه ها و رساله های ارائه شده در واحد مشهد با سایر دانشگاه های دولتی و آزاد مقایسه خواهند شد. وی عنوان کرد که نرم افزاری که در اختیار دانشگاه قرار گرفته است قابلیت شناسایی و تشخیص کلمات و جملات متشابه پایان نامه ها را با یکدیگر با دقت بسیار بالایی دارد .

دکتر رضوی در همین راستا اعلام نمود : تاکنون دو پایان نامه ی کارشناسی ارشد را که مشابه آن ها در دانشگاه های دولتی تعریف و ارائه شده است ، و پایان نامه های ارائه شده در واحد مشهد به نوعی کپی برداری از آن پایان نامه ها بوده ، توسط دفتر تحصیلات تکمیلی شناسایی و به دستور ریاست محترم دانشگاه ، جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی ، جلسات دفاعیه دانشجویان مربوطه لغو ، دانشنامه آن ها باطل و به کمیته انظباطی و مراجع قضایی معرفی شده اند ، لذا از دانشجویان عزیز درخواست نمود در تعریف موضوع پایان نامه و رساله حتی المقدور دقت نمایند و از تعریف موضوعات مشابه اکیداً خودداری نمایند.

Rock music
Magical travel