جمعه, 09 اسفند 1398
تحصيلات تكميلى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
ساختمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد عنوان كرد : مجوز راه اندازي رشته مهندسي برق گرايش كنترل از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري اخذ گرديده و انشالله از مهرماه 1394 در اين رشته پذيرش دانشجو خواهيم داشت. وي همچنين از اخذ موافقت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري با راه اندازي رشته زبان و ادبيات فارسي – ادبيات غنايي ، زيست شناسي ، علوم جانوري گرايش تكويني ، مهندسي پزشكي – بيوالكتريك در مقطع دكتري تخصصي و آمار اقتصادي و اجتماعي در مقطع كارشناسي ارشد خبر داد و افزود: انشالله به محض دريافت مجوز رشته هاي مذكور از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در اين رشته ها نيز پذيرش دانشجو خواهيم داشت.

دكتر رضوي در پايان موفقيت هاي اخير را مرهون پيگيري هاي مجدانه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان رضوي ، جناب آقاي دكتر شيخ الاسلامي و معاونت آموزشي واحد مشهد جناب آقاي دكتر اشرف زاده دانست و ابراز اميدواري نمود با تلاشها و پيگيري هاي صورت گرفته در آينده اي نزديك شاهد رشد و شكوفايي هر چه بيشتر واحد مشهد در مقاطع تحصيلات تكميلي باشيم.