جمعه, 21 مرداد 1401
تحصيلات تكميلى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
ساختمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

                                     

        بدينوسيله به اطلاع دانشجويان عزيز متقاضي شركت در امتحان جامع نيمسال اول 97/98 مي رساند

                             كه زمان برگزاري امتحان مطابق جدول زير خواهد بود

   

              تاريخ برگزاري آزمون دانشجویان ارزیابی جامع استان خراسان رضوی ( دی ماه 97)

 

رديف

نام رشته

 

زمان برگزاري

رديف

نام رشته

زمان برگزاري

1

معماری

تاريخ

برگزاري آزمون

1397/10/11

1

علوم سياسي (انديشه ها)

تاريخ

برگزاري آزمون

1397/10/12

2

زراعت

2

علوم سياسي(مسائل)

3

علفهای هرز

3

ادبيات فرانسه

4

زیست شناسی تکوینی

4

تربيت بدني مديريت

5

ریاضی آنالیز

5

فقه و مباني حقوق

6

ریاضی جبر

6

فقه انديشه هاي امام خميني ره

7

آماری

7

زبان و ادبيات فارسي

8

شیمی آلی

8

جغرافيا شهري

9

شیمی کاربردی

9

جغرافيا روستايي

10

شیمی تجزیه

10

مديريت آموزشي

11

حقوق کیفری

11

مشاوره

12

حقوق خصوصی

12

تاريخ   و تمدن ملل اسلامي

13

مهندسی پزشکی( بیوالکتریک)

13

روانشناسي سلامت

14

کامپیوتر( نرم افزار)

14

روانشناسي عمومي

15

عمران سازه

15

آموزش زبان انگليسي

16

عمران ( مدیریت)

16

مديريت بازرگاني

17

برق الکترونیک

17

برنامه ريزي درسي

18

برق مخابرات

18

فقه خصوصي

19

برق کنترل

19

تاريخ بعد از اسلام

20

برق قدرت

20

تاريخ اسلام

21

مكانيك تبديل انرژي

21

جامعه شناسي

22

تكنولوژي مواد غذايي

22

حسابداري

23

تغذيه دام

23

فيزيولوژي ورزشي

24

مهندسي شيمي

24

فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق

25

بيوشيمي

25

ادبيات عرب

26

شيمي مواد غذايي

 

 

27

شهرسازي

 

 

28

علوم و صنايع غذايي