جمعه, 21 مرداد 1401

فرم ارزيابي پايان نامه دكتري

فرم ارزيابي مديريت پژوهش دكتري

فرم دفاع به موقع دكتري

فرم شماره7

فرم گزارش پيشرفت كار دكتري

فرم ب

فرم انصراف از ارایه مقاله

فرم گزارش نهايي پرداخت حق الزحمه اساتيد

تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه

نمره دهی در مقاطع دکتری

فرم (ورد)  درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری دانشگاه آزاد مشهد

فرم درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری دانشگاه آزاد مشهد

فرم درخواست شرکت در پیش دفاع متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

فرم (ورد ) درخواست شرکت در پیش دفاع متمرکز دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

فرم (ورد ) تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

فرم معافیت از پرداخت شهریه تمدید رساله دکتری پیش از دفاع متمرکز موفق

فرم معافیت از پرداخت شهریه تمدید رساله دکتری مخصوص دانشجویانی که 5 ترم از ثبت نمره امتحان جامع شان گذشته

حاضرين در سايت

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم