جمعه, 21 مرداد 1401
 عنوان  تاريخ صدور  فايل
متمم بخشنامه برگزاري جلسات پيش دفاع متمركز رسالهاي دكتري تخصصي  1399/11/14 PDF
شرايط دفاع وفارغ التحصلي براي دانشجويان دكتري كه پيش از تاريخ 99/10/15 دفاع ميكنند و ورودي سال 96 به بعد - PDF
شرايط دفاع وفارغ التحصلي براي دانشجويان دكتري كه پيش از تاريخ 99/10/15 دفاع ميكنند  براي وروديعاي قبل از 96 - PDF
چگونگي ارزيابي رساله دكتري تخصصي در نظر گرفتن امتيازهاي تشويقي براي دستاوردهاي پژوهشي  1392/10/22 PDF
مراحل دفاع براي دانشجوياني كه طبق بند 2 بخشنامه متمم 30/58072 شرايط دفاع را دارند   - PDF
فرايند مربوط به پيش دفاع - PDF
دستورالعمل برگزاري جلسات پيش دفاع دانشجويان دكتري تخصصي  1399/10/06 PDF
شيوه نامه اجرايي آْزمون جامع دوره دكتري تخصصي در نيمسال اول 99/400 1399/10/13 PDF
چك ليست مدارك لازم جهت دفاع دانشجويان دكتري - PDF
خلاصه بخشنامه وآئین نامه آموزشی و پژوهشی  دکتری - PDF
     
     
     
   -  

حاضرين در سايت

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم