جمعه, 21 مرداد 1401
 عنوان  تاريخ صدور  فايل
 فرم پيشنهاد تحقيق كارشناسي ارشد و رساله دكتري  - PDF
 آيين نامه نحوه نگارش وتدوين پايان نامه هاي  كارشناسي ارشد و رساله دكتري  - PDF
 روش ارزيابي آموزشي و پژوهشي پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد  96/1/28 PDF
فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري (فرم ب) -  PDF
 فرم تعهد اصالت پايان نامه يا رساله  - PDF
 فرم ارزيابي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري ( فرم شماره 2)  - PDF
 فرم تعيين ارزش مقاله ونمره نهايي پايان نامه كارشناسي ارشد ورودي شال 95 به بعد  - PDF
 مراحل دفاع براي دانشجوياني كه طبق بند 2 بخشنامه متمم 30/58072 شرايط دفاع را دارند  - PDF
 آيين نامه كارشناسي ارشد  - PDF
 شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد  95/7/10 PDF
 ساماندهي امور دفاع دانشجويان تحصيلات تكميلي  96/4/27 PDF
 فرم درخواست فرصت دانشجويان كارشناسي ارشد براي ارائه دستاوردهاي پژوهشي مستخرج از پايان نامه  - PDF
 چك ليست مدارك لازم جهت دفاع دانشجويان ارشد  - PDF
 خلاصه بخشنامه و آئین نامه آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشد  - PDF
     
     

حاضرين در سايت

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم