دوشنبه, 07 بهمن 1398

نام ونام خانوادگي: محبوبه قدم سلطاني

تحصيلات: كارشناسي ارشد فلسفه

سمت: كارشناس تحصيلات تكميلي

سوابق كاري دانشگاهي:

- حوزه معاونت دانشجويي 1393-1377

- حوزه تحصيلات تكميلي 1393 تاكنون

سوابق تدريس:

- همكاري با گروه الهيات دانشكده علوم انساني از سال 1384 تاكنون

دروس ارائه شده:

- فلسفه

- منطق

- كلام

 

نام ونام خانوادگي: زهرا خوش لفظ

سمت: كارشناس امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

تحصيلات:

سوابق كاري:

 

 

 

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 281 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم