جمعه, 21 مرداد 1401

 

 

- برنامه‌ريزي و گسترش دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه طبق سياستهاي دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم  وتحقيقات و فناوري و سازمانهاي تابعه
—- نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي 
—- جمع‌آوري و تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي آزمون کارشناسي ارشد و دکترا 
—- تصويب مقرراتي در مورد نظم بخشيدن به مراحل انجام دفاع از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان و تصويب نهايي عناوين پايان‌نامه‌هاي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا 
—- بررسي درخواست و برگزاري آزمونهاي دوره کارشناسي ارشد و دکترا در رشته‌هاي مختلف و تائيد نتايج اين آزمونها 
- بررسي درخواست تغيير عنوان، جابجايي، هزينه و ... مربوط به پايان نامه تحصيلي دانشجويان 
—- بررسي درخواست تمديد سنوات تحصيلي و مهلت خاتمه پروژه دانشجويان 
—- بررسي پيشنهاد دروس جديد از سوي دانشکده‌ها، تصويب و ارسال به شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه و سپس انعکاس نتيجه به دانشکده‌ها 
—- طرح پرونده‌هاي خاص برخي از دانشجويان و ارجاع به کميسيون مربوطه و انعکاس نتيجه‌ آن به دانشکده مربوطه 
—- درخواست تمديد ماموريت تحصيلي و تمديد حکم بورس تحصيلي 
—- تهيه و تنظيم آمار دانشجويان کارشناسي ارشد / دکترا و ارسال به واحدهاي مختلف 
— هماهنگي با مديريت برنامه‌ريزي، توسعه و ارزيابي عملکرد در خصوص تقسيم‌بندي انواع اعتبارها و بودجه‌هاي تخصيصي به دانشجويان، دانشکده‌ها و ... در ارتباط با دوره‌هاي تحصيلات تکميلي 
- انجام امور مربوط به داوطلبان امتحان دوره دکترا، از قبيل جمع‌آوري و رسيدگي به مدارک، صدور کارت و نيز امور مربوط به پذيرفته‌شدگان آزمونهاي دوره دکتراي دانشگاه از قبيل دعوت، معرفي به اداره گزينش دانشجو، اداره بورسها، ثبت‌نام، پيگيري تا صدور حکم بورس تحصيلي و ...
- همکاري با مديريت پژوهشي دانشگاه در خصوص ارسال فرمهاي پيشنهاد پروژه تحصيلي دانشجويان بعد از تصويب در شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي، براي عقد قرارداد، و امور متفرقه (تغيير، جابجايي هزينه‌هاي قيد شده در فرمهاي مذکور و ...)
- صدور مجوز دفاع از پايان‌نامه‌ها، مجوز صدور مدرک تحصيلي، گواهي پايان دوره آموزشي دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تکميلی

حاضرين در سايت

ما 57 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم