Portal Info
Travel

انقلاب شکوهمند اسلامی بر اساس محتوای اعتقادی خود، بر فراهم نمودن امکانات رشد انسان و شکوفايی خلاقيت‌ها و استعدادهای جامعه در کسب و به‌کارگيری معرفت تکيه دارد و در اين راستا، نقش دانشگاه، نقشی اساسی و خطير است. تحول دانشگاه از يک محيط ايستای آموزشی به ميدان پويا و پرتحرک آموزشی و پژوهشی و تبديل آن به عرصه‌ی گذار استعدادها از قوه به فعل و محيطی شايسته چنين نام و درخور چنين رسالتی، مستلزم درگيری عميق استاد و دانشجو با مسائل علمی است.
دراين راستا، سياست دانشگاه تأمين شرايطی مناسب و محيطی مساعد جهت به‌کارگيری اين سرمايه‌ی عظيم علمی، حاصل از تجمع طيف وسيعی از تخصص‌ها، در ارتقای توان علمی و تبديل دانشگاه از مصرف کنند‌ه‌ی علم به توليد کننده‌ی دانش و معرفت است.

دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا عالی‌ترين سطوح علمی دانشگاهی می‌باشند و در اين مقاطع عالی علمی، فعاليت آموزشی زمانی ارزشمند است که همراه با تحقيق باشد تا از اين رهگذر، علاوه بر کشف ندانسته‌ها و گسترش مرزهای دانسته‌ها، فطرت پويايی و جستجوگری دانشجو و پژوهشگر نيز رشد و تکامل يابد.
در حقيقت، دوره‌های تحصيلات تکميلی محل تلاقی و فصل مشترک آموزش و پژوهش در عالی‌ترين سطوح خود می‌باشد که در آن برجسته‌ترين دانش‌پژوهان جامعه به عالی‌ترين مباحث علمی (نظری و عملی) می‌پردازند و در نقش خون تازه و تجديد شونده‌ی کالبد پژوهش و تحقيق، جامعه را زنده و پويا نگاه می‌دارند.
از سوی ديگر، در اين مقاطع است که دانش و فن‌آوری از جوامع پيشرفته‌تر جذب و هضم می‌شود و همراه با خلاقيت‌ها و ابتکارات برای استفاده‌ی داخلی ارائه می‌گردد. سياست تحصيلات تکميلی دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ايران نيز ناظر بر تمشيت امور به ترتيبی است که اهداف عالی فوق تحقق پذيرد. ان‌ شاء الله

الف: اهداف
با توجه به ابعاد فوق‌الذکر، اهداف تحصيلات تکميلی در دانشگاه به شرح زير می‌باشد :

 

 

ب: سياست اجرايی 
تحقق اهداف فوق نيازمند سياستگذاری و برنامه‌ريزی است و سياست‌هايی که فاقد آينده‌نگری، دورانديشی، واقع‌بينی و تداوم لازم باشد و مورد عنايت و پشتيبانی مداوم و همه‌جانبه مسئولان جامعه و دانشگاه قرار نگيرد، علی‌رغم صرف منابع مهم مالی و انسانی ره به جايی نخواهند برد.
از سوی ديگر‌، لازمه توفيق در اجرای سياست‌ها و برنامه‌ها در اولويت‌بودن تحصيلات تکميلی برای همه بخش‌ها و مديريت‌های دانشگاه می‌باشد.
در تدوين سياست‌های اجرايی برای تحقق اهداف فوق‌الذکر از رهنمودهای ارزشمند رياست محترم جمهوری و وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری بهره‌گيری شده است.

 

 

ج: خط مشی
با توجه به جايگاه مديريت تحصيلات تکميلی دانشگاه شرح وظايف و حدود اختيارات آن، امور مربوط به تدوين و تنظيم سياست‌های اجرايی، ايجاد هماهنگی ، نظارت و ارزيابی فعاليت‌های تحصيلات تکميلی به عهده مديريت تحصيلات تکميلی دانشگاه و تمشيت امور اجرايی در حوزه مسئوليت دانشکده می‌باشد. خط مشی زير در همين راستا ارائه می‌گردد:

  تقويت مشارکت اجرايی تحصيلات تکميلی دانشکده‌ها از طريق:

 • · گسترش ارتباط بين تحصيلات تکميلی دانشکده‌ها و حوزه ستادی توسط شبکه اطلاع‌رسانی
 • · ايجاد بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای مورد نياز و استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی در زمينه خدمات آموزشی تحصيلات تکميلی
 • · اجراء، مسئوليت‌پذيری و پاسخ‌گويی دانشکده‌ها در ثبت‌نام، به روز نگهداشتن اطلاعات آموزشی دانشجويان و گزارش‌گيری‌های مربوط
 • · ارائه برنامه کوتاه مدت و ميان مدت تحصيلات تکميلی از سوی دانشکده‌ها در چارچوب سياست‌های کلی دانشگاه

  ارتقاء کيفيت دوره‌ها

 • · بررسی روش‌های اجرايی جذب دانشجويان ممتاز
 • · زمينه‌سازی تمهيدات لازم به منظور افزايش مداوم کيفيت آموزش از قبيل:
     - استفاده از کتب و مراجع جديد و مقالات علمی به روز
     - برنامه‌ريزی مناسب آموزشی
     - استفاده از وسايل کمک آموزشی و مکان‌های مناسب برای برگزاری کلاس‌ها
     - تقويت نظارت بر محتوای آموزشی گروه‌ها
     - نظرخواهی منظم از دانشجويان و ارائه جمع‌بندی آن به مراجع ذی‌ربط
 • · جلب همکاری وسيع‌تر کادر علمی توانمند در دوره‌های تحصيلات تکميلی
 • · زمينه‌سازی برای شرکت دانشجويان تحصيلات تکميلی به خصوص دوره دکتری در مجامع علمی معتبر داخلی جهت ارائه مقاله
 • · برنامه‌ريزی و تدارک شرايط کار مناسب (فضا، تسهيلات کاری و ...) جهت حضور تمام وقت دانشجويان تحصيلات تکميلی در دانشگاه
 • · بازنگری مقررات و آيين‌نامه‌های مربوط به تحصيلات تکميلی، رفع نواقص و تکميل آنها به خصوص در زمينه استاد راهنمای پروژه، تصويب و اجرا و ارزيابی پروژه‌ها و جلسات دفاع از رساله
 • · تدوين ضوابط تنظيم بودجه تحصيلات تکميلی دانشکده‌ها و نحوه توزيع آن و ساير منابع مالی مربوط و نظارت بر هزينه کردن آنها در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌های تحصيلات تکميلی دانشگاه
 • · بازبينی و بهبود نظام نظارت بر فعاليت‌های تحصيلی دانشجويان تحصيلات تکميلی از طريق گسترش ميزان مشارکت و همکاری و مسئوليت‌پذيری دانشکده‌ها
 • · تدوين روش‌های تشويق عوامل ممتاز درتحصيلات تکميلی دانشگاه (دانشجو، فارغ‌التحصيل، استاد راهنما، گروه آموزشی ، دانشکده و .... )
 • · بررسی موانع و مشکلات تحصيلی دانشجويان تحصيلات تکميلی و ارائه همکاری‌های علمی برای رفع آنها
 • · تدوين ضوابط (تشويقی و تنبيهی) لازم به منظور فارغ‌التحصيل‌شدن به موقع دانشجويان و ارائه راهکارهای اجرايی در اين راستا

  اقدامات حمايتی و پشتيبانی

به منظور توسعه امکانات و تقويت تسهيلات و ارتقاء کيفيت دوره‌های تحصيلات تکميلی، حمايت و پشتيبانی مالی و معنوی در زمينه‌های مختلف و در چارچوب سياست‌های تحصيلات تکميلی به عمل می‌آيد. برخی از اين اقدامات منحصراً در حيطه مسئوليت حوزه تحصيلات تکميلی می‌باشد در حالی‌که برخی ديگر به صورت حمايت از اقداماتی است که مسئوليت اجرايی آن به عهده ساير حوزه‌ها می‌باشد. با توجه به شرايط موجود اقدامات حمايتی و پشتيبانی در کوتاه مدت عمدتاً به صورت توسعه زيرساخت، تهيه ضوابط و ارائه راهکارها و ... صورت می‌پذيرد که به عنوان مثال می‌توان به موارد زير اشاره کرد:

 • · حمايت از برنامه‌های توسعه کتابخانه‌های مرکزی و اقماری به منظور تقويت امکانات اطلاع‌رسانی مورد نياز اعم از نشريات ادواری، کتاب، CD، ارتباط با پايگاه داده‌ها و بانک‌های اطلاعاتی از طريق شبکه اطلاع‌رسانی، سفارش مقالات و جستجوی رايانه‌ای از بانک‌های اطلاعاتی
 • · تأمين يارانه جهت تکثير مقالات و جستجوی رايانه‌ای اطلاعات
 • · حمايت از برنامه‌های مرکز کامپيوتر دانشگاه و مراکز اقماری به منظور تقويت تسهيلات کامپيوتری(سخت افزار و نرم افزار) برای دانشجويان تحصيلات تکميلی دانشکده‌ها
 • · جلب حمايت مالی و معنوی از پروژه‌هايی که در چارچوب سياست‌های پژوهشی دانشگاه و در ارتباط با رفع نيازهای کشور باشند.
 • · همکاری در فعاليت‌های مديريت روابط بين‌الملل دانشگاه به منظور فراهم نمودن زمينه‌های همکاری بين دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی در جهت ارتقاء کيفيت تحصيلات تکميلی و تلاش در اجرای طرح تعاون بين دانشگاهی (اطلاع‌رسانی)
 • · همکاری در فعاليت‌های دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در جهت تقويت
  زمينه‌های همکاری فيمابين در راستای تأمين و تربيت نيروی متخصص مورد نياز و اجرای پروژه‌های مورد نظر صنايع در مقاطع تحصيلات تکميلی
 • · تلاش در جهت معرفی فعاليت‌های تحصيلات تکميلی دانشگاه با همکاری واحدهای مسئول از قبيل تهيه پوستر، آمار و ساير ملزومات شرکت در نمايشگاه‌ها، بروشورهای مختلف، ارائه اخبار و ....
  سياست‌ها و خط مشی اجرايی تحصيلات تکميلی اين دانشگاه به شرح مندرج شامل يک مقدمه ، سه بند و 16 ماده در سيصد و چهل و چهارمين جلسه هيأت رئيسه مورخ 26/12/76 به تصويب رسيده است.
Rock music
Magical travel